Over mij

Gerrit Jan van Otterloo - in 1949 geboren in Den Haag.

Ik ben in 1949 geboren in Den Haag als oudste kind (en als broer van de latere Haagse wethouder Gerard van Otterloo) in een gezin waar politiek, vakbond en solidariteit belangrijk waren. Mijn vader was een gewone arbeider die halverwege de jaren dertig voor de vakbond was gaan werken om in Den Haag de contributie op te halen voor de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Mijn moeder was huisvrouw nadat ze, vanwege haar huwelijk, bij de PTT ontslagen was.

Het Haagse Zuiderparkkwartier was een buurt voor vooral geschoolde arbeiders. In de jaren zestig werd dat het kloppend hart van de beatstad met the Golden Earrings, Q65 en vele andere. Ik behoorde tot de generatie die als een van de weinigen op de lagere school naar de HBS mocht en daarna zelfs Algemene Economie mocht studeren.

Nu kun je het je bijna niet meer voorstellen dat het toen heel gewoon was om te moeten gaan werken na drie jaar ambachtsschool, huishoudschool of ULO. Die geschiedenis draag je toch met je mee. Dat maakt dat je niet alleen naar jezelf kijkt maar ook naar anderen die minder geluk hebben gehad bij het ontwikkelen van talenten.

Na als twintiger onder meer zeven jaar als leraar maatschappijleer voor kleuterleidsters in opleiding te hebben gewerkt heb ik, net dertig jaar oud, snel carrière gemaakt in de zorg en de gemeente Den Haag als jongste adjunct-directeur van een gemeentelijke dienst. De Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging had de zorg voor een groot aantal verpleeghuizen, verzorgingshuizen en complexen bejaardenwoningen.

Daar hebben we veel gedaan aan kwaliteitsverbetering door scholing van personeel en extra personeel en het bouwen van nieuwe moderne verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ouderenwoningen. Tegelijkertijd hebben we een tekort van 25% in de exploitatie weggewerkt.

Opening van Woonzorgcomplex Hertoginneduin - 1983
- 1983: De opening van Woonzorgcomplex Hertoginneduin -

Toen mijn opvolgers later -door van daaruit het Meavitaconcern te stichten- een faillissement hadden veroorzaakt kwam ik na 23 jaar weer terug op de stoel van de bestuurder om de zaak in Den Haag (als HWWzorg) en daarnaast in Groningen (Thuiszorg Groningen) te saneren en gezond te maken.

Mega zorgconcern Meavita weer op de rails krijgen
- 2013: Mega zorgconcern Meavita weer op de rails krijgen -

Parallel aan mijn maatschappelijke carrière had ik ook een politieke carrière gemaakt waarbij ik in 1975 als 26-jarige al voorzitter werd van het partijgewest Den Haag van de Partij van de Arbeid. Dat heb ik elf jaar gedaan tot in 1986 beide paden samen kwamen toen ik voor Den Haag lid van de Tweede Kamer werd.

Voorzitter op de laatste dag in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer in 1992
- 1992: Voorzitter op de laatste dag in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer -

Als woordvoerder volksgezondheid heb ik veel mogen doen en toen ik in 1994 de Tweede Kamer verliet heb ik afscheid genomen met de Wet Van Otterloo. Met dit initiatiefwetsvoorstel kregen zo’n 216.000 AOW’ers in 1995 toegang tot het goedkopere ziekenfonds in plaats van de dure particuliere verzekering.

Na mijn vertrek uit de Tweede Kamer heb ik vele verschillende bestuurlijke functies en advieswerk gedaan gericht op zorg, huisvesting, financiën en sociale zekerheid. Onder andere ben ik in het eerste decennium van deze eeuw vier jaar voorzitter geweest van de vereniging van mantelzorgers. Daarnaast heb ik veel werk gedaan als ‘gemachtigde’ voor het College sanering zorginstellingen. Dit om te zorgen dat zorginstellingen weer financieel gezond konden worden, dat onroerend goed niet te goedkoop verkocht zou worden en rapporten uitgebracht aan minister en staatssecretaris.

Vele verschillende dingen tegelijk doen tekent wel mijn leven (mijn familie wordt er weleens moe van).

Ik maakte al eens eerder na 23 jaar een comeback door weer op mijn oude stoel terug te komen. Ik hoop dat bij deze verkiezingen wederom na 23 jaar ook in de Tweede Kamer te kunnen doen.