AOW terug naar 65: betaalbaar en goed voor oud en jong

In de rubriek rechten & plichten in de vorige oud-Hagenaar werden helaas onjuiste zaken geschreven over (de onbetaalbaarheid van) AOW terug naar 65. Hierbij een reactie.

Ik kan mij wel voorstellen dat wanneer de schrijver slechts kijkt naar de media inderdaad denkt dat het onbetaalbaar zou zijn. Maar als kandidaat-Tweede Kamerlid voor 50PLUS moet ik mij baseren op cijfers en niet op verkeerde beeldvorming of onjuiste cijfers.

Hans Roodenburg spreekt over 12 miljard die het CPB verwacht als extra kosten. Die 12 miljard is echter niet nu maar over 43 jaar nodig! Pas in 2060 verwacht het CPB dat bij een welvaartsvaste AOW de kosten 12 miljard meer kunnen zijn dan het CPB verwacht bij een AOW-leeftijd van dan 71,5 jaar. Vergeleken bij de cadeautjes van soms 10 miljard die nu op korte termijn aan belastingverlaging voor werkende wordt beloofd is dat zelfs een bescheiden bedrag.

De kosten van AOW terug naar 65 jaar in plaats van 67 jaar lopen op tot mogelijk 3,6 miljard in 2021 (CPB). 50PLUS wil “AOW op 65” echter ook voor de jongeren. Daarom is in de financiële plannen nu al ruimte vrijgemaakt om in 2060 AOW 65mogelijk te maken in plaats van AOW op 71,5.

De dekking wordt gevonden door nu een groot deel van de extra inkomsten als gevolg van groei te reserveren voor de kostenverhogingen tot aan 2060 in plaats van direct de groei direct te verjubelen aan dure cadeautjes voor werkenden. “Sparen” voor de toekomst.

Dat is op de korte termijn al goed nieuws voor die mensen die nu al niet meer werkend de AOW-leeftijd halen: nog maar een kwart van de mensen is nu bij de nieuwe AOW-leeftijd nog in loondienst (CBS). Goed nieuws dus voor mijn generatiegenoten die vaak al op hun vijftiende zijn gaan werken.

Maar het is ook goed nieuws voor jongeren met hun flexibele contracten, ZZP-status, weinig werkzekerheid die nauwelijks aan het opbouwen van pensioen toekomen.

Ook in 2060 nog AOW 65 jaar betekent dat de jongeren die geboren in 1995 in 2060 ook op 65ste AOW kunnen krijgen. Tot aan 2060 kunnen in het totaal dan 9 miljoen (!) mensen met AOW op hun 65ste. De meerderheid van de Nederlanders wil dit en dat is nu zo ook betaalbaar zonder aan de hoogte van de AOW te sleutelen.

Er was de nodige verwarring rond het rapport van de Tilburgse Hoogleraar Harrie Verbon over de kosten. Hij heeft gekeken of de voorspellingen van het CPB wel kloppen met het verleden. Op grond van de (ont)koppelingswet en de historische cijfers zouden de kosten niet 12 miljard maar bij AOW 65 jaar zelfs 9 miljard minder(!) zijn dan het bedrag dat het CPB voorspelt bij een uitkering bij AOWleeftijd bij 71,5. Kortom in het totaal 21 miljard minder dan de hoge voorspelling van het CPB.

Omdat 50PLUS kiest voor een welvaartsvaste AOW hebben wij er desondanks voor gekozen toch dekking te vinden voor de hoge raming. Dan is er geen excuus meer om de AOW niet welvaartsvast te houden. Dat is ook goed nieuws voor alle AOW’ers!

Maar hoe zit het dan met meer AOW’ers en minder werkenden vraagt u zich misschien af? Want die zou toch niet meer betaald kunnen worden omdat iedereen ouder wordt? Het argument is dan dat er minder werkenden op 65-plussers zullen zijn.

Wat er werkelijk toe doet is de totale verhouding werkenden ten opzichte van niet-werkenden. In de jaren tachtig was die verhouding werkenden ten opzichte van niet-werkenden echt slechter dan nu het geval is. Men moet niet alleen naar aantallen AOW’ers kijken als het om solidariteit gaat maar naar de gehele samenleving.

De toen voorspelde rampen met de uitgaven AOW hebben daarom (nog steeds) niet plaatsgevonden. En wat als grijze druk wordt aangeduid is gedaald in plaats van gestegen!

Mijn boodschap: kijk naar de gehele samenleving, kijk naar solidariteit tussen alle generaties!

Als men in onze jeugd zo naar jongeren had gekeken als men nu naar ouderen kijkt dan had ik persoonlijk niet zo ver kunnen komen. Het probleem van steeds meer kinderen was dan opgelost door elk kind maar halve dagen naar school te laten gaan: de ene groep in de ochtend en de andere in de middag! Kinderen zijn duur (duurder dan ouderen). De kinderbijslag zou vrijwel geheel zijn afgeschaft omdat die onbetaalbaar dreigde te worden.

Gelukkig is dat toen allemaal niet gebeurd. Het ging toen en het gaat nu over de gehele samenleving die samen voor elkaar blijft zorgen. Daarom is AOW terug naar het 65ste jaar goed voor oud en jong.

Gerrit Jan van Otterloo
Reageer